Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden kookworkshop

Begrippen

Opdrachtnemer: Beans & Greens

Opdrachtgever: Is de klant of groep die deel wenst te nemen aan een workshop of evenement verzorgt door opdrachtnemer.

Workshop: Groep van minimaal 8 personen en maximaal 10 personen die gezamenlijk, maar wel individueel deelnemen.

Reserveringen, inschrijvingen en betaling:

Voor offertes en overige vragen stuur je een mail naar info@beansandgreens.nl.

Offertes zijn geheel vrijblijvend.

Reserveringen mondeling, schriftelijk of via elektronische weg worden als bindend beschouwd.

Na de reservering zal Beans & Greens de klant een factuur sturen, welke tevens dienst doet als bevestiging van het gereserveerde.

Betalingen dienen uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de workshop of het evenement overgemaakt te zijn op de rekening van Beans & Greens.

Rekeningnummer NL 11 RABO 0315939818 t.n.v. M.F.A. Dekkers te Helmond. Omschrijf je naam en de datum van de gereserveerde kookworkshop.

Het aantal deelnemers bedraagt per workshop 8 tot 10 personen. Afwijkingen van dit aantal is in overleg met Beans and Greens mogelijk.

Annulering en Restitutie

Annulering of een wijziging dienen schriftelijk via info@beansandgreens.nl overlegd te worden met Beans and Greens.

Per annulering wordt er 3.50,- administratiekosten in rekening gebracht.

Bij afmelding 14 dagen voorafgaande aan de workshop krijgt u het volledige bedrag terug.

Bij afmelding tussen 13 en 8 dagen voorafgaande aan de workshop krijgt u 50% van het bedrag terug.

Bij afmelding 7 dagen voorafgaande aan de workshop krijgt u 25% van het bedrag terug.

Bij afmelding 3 dagen voorafgaande aan de workshop is er helaas geen restitutie mogelijk.

Bij niet verschijnen op de opgegeven datum wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Let op!! Beans and Greens behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen of een geplande kookworkshop niet door te laten gaan.

Beans and Greens zal dit 48 uur van te voren middels de opgegeven contactgegevens bekend maken.

Bij annulering door Beans and Greens ontvangt u de betaalde workshop retour.

Aansprakelijkheid

Beans and Greens is niet aansprakelijk voor kosten ten gevolge van annulering.

Beans and Greens is niet aansprakelijk voor enige vorm van lichamelijk letsel ten gevolge van deelname aan onze activiteiten.